• System integrasjoner med Avant Legal 365

Klientportal med Vipps Logg Inn

Avant Legal 365 har innbygget klientportal for onboarding av nye klienter. Ved innlogging benyttes Vipps Logg inn og data hentes inn automatisk fra klientens Vipps profil. Man trenger derfor ikke huske brukernavn og passord. I tillegg gir dette en enkel form for id-kontroll ved at Vipps profildata  hentes fra klientens bankid-profil.

Office 365 Outlook integrasjon

Avant Legal 365 har markedsledende integrasjon mot Outlook med både drag&drop funksjonalitet for e-post og egen integrasjon i Outlook for å lagre e-poster og vedlegg til sak evt. for å sette inn vedlegg i en utgående e-post fra saksmappen.

Drag&drop lagrer automatisk informasjon om faktisk sendt/mottatt tidspunkt, avsender og mottakere, samt at vedleggene i e-posten automatisk lagres som separate dokumenter i saken.

Microsoft Teamsområder

Avant Legal 365 kan automatisk opprette et Teamsområde til en sak basert på en forhånddefinert mal. Navn på Teamsområdet blir standardisert med f.eks. saksnummer + klientnavn + sakstittel, kanaler, undermapper, medlemmer i Teams og hvilke apper som skal aktiveres. Adressen til Teamsområdet er lagret på saken slik at man med ett klikk kan gå inn i dokumentområdet til Teams.

Teams er nyttig i større saker med mange involverte både internt og eksternt for å få en god samhandling, eller f.eks. som Datarom.

Office 365 Word malgenerator

Avant Legal 365 har en avansert Word malgenerator med funksjonalitet som går lenger enn å bare flette inn felter. Det er funksjonalitet for å predefinere hvilke mapper dokumentet skal lagres i, hvilke filnavn dokumentet skal ha og kalkuleringer og betingede formateringer utføres.

Office 365 Excel import og eksport

Avant Legal 365 har full 2 veis integrasjon med Excel for eksport og import fra alle steder. I tillegg er det effektiv integrasjon mot Excel for datavedlikehold. Man kan eksempelvis vedlikeholde en klientliste i Excel Online og lagre endringer tilbake til Avant Legal 365. Excel pivoteringsmaler kan predefineres for rapporteringsformål.

Microsoft Sharepoint og Onedrive integrasjon

Avant Legal 365 benytter i sin back-end Microsoft Sharepoint som dokumentarkiv for saker. Dette gir tilgang til avansert enterprise funksjoner som versjonshåndtering, sjekk ut/inn og arbeidsflyter. En svært nyttig funksjon er å synkronisere en saksmappe slik at alle saksdokumenter blir tilgjengelig via filutforsker. Det kan også aktiveres offline tilgang med automatisk resync av endrede og nye dokumenter når man er Online igjen.

Microsoft PowerBI

Avant Legal 365 er bygget på Microsoftplattformen og har derfor integrasjon mot den avanserte analyse- og rapportplattformen Microsoft Power BI.

Microsoft Power Automate

Da Avant Legal 365 er bygget på Microsoftplattformen er systemet fullt integrert med Microsoft Power Automate for å konfigurere avanserte automatiseringer og arbeidsflyter.

SMS Link Moblity

Send SMS direkte fra kontaktkortet. SMS kan også sendes automatisk basert på hendelser, f.eks. når advokat har lagt inn en melding eller et dokument i klientportalen.

SMS Link Strex/Target 365

Send SMS direkte fra kontaktkortet. SMS kan også sendes automatisk basert på hendelser, f.eks. når advokat har lagt inn en melding eller et dokument i klientportalen.

Informasjonsinnhenting bedrift Link Mobility

Ved opprettelse av ny kunde vil all informasjon som adresse, org.nr., e-post o.s.v. hentes automatisk ved å skrive kundens navn. Det er også mulig å oppdatere informasjon på eksisterende kunde dersom virksomheten eksempelvis har ny adresse.

Informasjonsinnhenting bedrift Valu8

Ved opprettelse av ny kunde vil all informasjon som adresse, org.nr., e-post o.s.v. hentes automatisk ved å skrive kundens navn. Det er også mulig å oppdatere informasjon på eksisterende kunde dersom virksomheten eksempelvis har ny adresse.

API tilgang til Legal 365

Avant IT tilbyr 2 typer API tilganger. Ett API som er tilpasset for integrasjon mot kundens egne websider, eksempelvis for å opprette henvendelser eller chat dialog direkte inn i Avant Legal 365. Se https://api.legal365.no/swagger

BankId AML via Signicat

Avant Legal 365 har innbygget hvitvaskingfunksjon ved bruk av Bankid AML. Ved å signere med Bankid kontrolleres det automatisk mot lister for politisk eksponert person (PEP), sanksjonsliter i EU og USA og terror lister. AML rapporten blir ved signering automatisk lagret tilbake til klient/sak i Legal 365 med full dokumentasjon og sporbarhet ved f.eks. tilsyn.

BankID signering via Signicat

Avant Legal 365 har innbygget signeringsløsning for signering av dokumenter som oppdragsavtaler og kundeid. kontroll dokumenter. Det signerte dokumentet blir automatisk lagt tilbake til klient/sak i Avant Legal 365 med full dokumentasjon og sporbarhet ved f.eks. tilsyn.

Creditsafe kredittsjekk og informasjonsinnhenting

Med et klikk utføres det kredittsjekk både på privatperson og bedrift.

Privatperson

  • Kreditt rating
  • Betalingsanmerkninger
  • Personens navn, fødselsdato og postnummer er nødvendig for å utføre kredittsjekk

Bedrift

  • Kreditt rating
  • Utvikling i kreditscore
  • Betalingsanmerkninger
  • Personer med verv i selskapet som daglig leder, styreformann og styremedlemmer hentes inn
  • Morselskap og øvrig firmastruktur med «ultimate» morselskap
  • Nøkkeltall fra regnskap som omsetning, resultat og egenkapital

Ta kontakt her om du ønsker å vite mer om Avant Legal 365

Eller ta kontakt på telefon / e-post:

Telefon:  23 33 89 99

E-post:  salg@avantit.no

Kontakt oss