RiskPoint AS

RiskPoint AS dra og med 04.10.2007 gjenopptok Hansen & Klein A / S aktiviteter som forsikringsselskaper for Arch Insurance Company (Europe) og tok ombord et nytt senior partnerteam. Samtidig introduserte selskapet «RiskPoint» som nytt merke- og handelsnavn. I november 2007 etablerte RiskPoint et datterselskap i Sverige, snart etterfulgt av enda et datterselskap i Finland. I 2010 etablerte RiskPoint et datterselskap i Norge og 1. oktober 2016. RiskPoint etablerte drift i Tyskland. RiskPoint ble i februar 2008 Godkjent Coverholder for Lloyd’s. Siden slutten av 2007 har RiskPoint utvidet forsikringsvirksomheten, panelet av forsikringsselskaper som vi representerer, samt geografisk omfang for vår virksomhet.

«….vi er veldig fornøyd med vår Samsung X7500 multifunksjonsmaskin. Den er enkel å bruke, stabil og har akkurat de funksjonene vi ønsker oss. Vi synes det er spesielt praktisk at den har et ganske stort display hvor man kan legge inn snarveier for de tingene man gjør ofte. I tillegg nevner vi at montøren var veldig, veldig flink, noe som gjorde at vi kom raskt i gang og at Avant IT har vært gode på oppfølging.»

Christian B. Kartnes

RiskPoint AS