Claims Link AS

Claims Link AS er et frittstående skadeoppgjørsselskap som har som sin viktigste oppgave behandle skader på vegne av sine oppdragsgivere, som i all hovedsak er internasjonale forsikringsselskaper.

Et komplett skadeoppgjørsystem

«Avant IT har fått i oppdrag å utvikle markedet mest moderne og effektive skadeoppgjørssystem basert på Microsoft Dynamics CRM plattformen. Målet er at systemet skal sørge for en skadebehandling med god informasjonsflyt til kunden og andre involverte parter , med en opplevelse av profesjonalitet og effektivitet med en rask skadebehandling.»

«For å få til dette må vi tenke nytt på mange områder, utnytte ny teknologi, automatisere rutineoppgaver og være integrert mot mange forskjellige parter og datakilder. Avtalen her en ramme på rundt 3000 timer konsulent og utvikling.»

Atle Jervan

Leder IT/Marked

Claims Link AS