Hero Tolk

Hero Tolk ble opprettet som forretningsområde i Hero Norge AS i 2005. 1.januar 2016 ble Hero Tolk AS eget aksjeselskap og er en del av Hero Group. Hero Tolk er en stor skandinavisk leverandør av tolketjenester og har et søsterselskap i Sverige, Hero Tolk AB. 1 August 2016 etablerte vi oss også i Finland. Vi leverer fremmøtetolking, telefontolking og oversettelsestjenester til hele landet og innenfor alle bransjer. Vi er leverandør til store sykehus, rettsvesen og NAV. Vi har også avtaler med mange kommuner. Hero tolk er en av de største leverandørene av tolketjenester i markedet. Vi har et landsomfattende nett av kvalifiserte tolker og dekker nærmere 110 språk.

Hero Tolk AS