• Referanser

KUNDEREFERANSER

«Avant Legal 365 gir LIGL  full kontroll samtidig som det er lett og logisk å bruke. Fagsystemet er integrert i vårt regnskapssystem og vi kan dessuten ta i bruk Microsoft Dynamics miljøet for ytterligere integrering av relevante funksjoner. Vi valgte Avant Legal 365 fordi vi mente fagsystemet er best tilpasset den omfattende teknologiske utviklingen advokatbransjen nå er i. Topp service fra Avant IT gjorde overgangen enkel, og oppfølgingen vi får fra selskapet er i stjerneklassen. Anbefales på det sterkeste.»
– Morten B. Tidemann (LIGL Advokater AS, Advokat, partner)

Morten B. Tidemann

«For Vaar Advokat AS var det viktig med en skybasert løsning som bygger på velkjent teknologi som utvikles i takt med Microsoft sine fremtidsplaner. I Avant IT og Legal365 har vi fått en partner som trekker oss fremover, samt et system som dekker alle våre behov. Anbefales på det sterkeste og vi er meget fornøyde»
– Niklas Eriksson (Vaar Advokat, CFO)

«Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har de siste årene gjennomført et omfattende digitaliseringsprosjekt i vår organisasjon. For oss var Avant Legal 365 plattformen som gjorde dette mulig. Systemet bygger på Microsoft sine skyløsninger og følger dermed den tekniske utviklingen som våre klienter og våre ansatte forventer. Plattformen gjør arbeidshverdagen vår effektiv, samtidig som den gir oss innsikt og data som er verdifullt for å videreutvikle virksomheten. Vi har i dag en moderne arbeidsform, med konstant og sikker tilgang til system, dokumenter og elektronisk kommunikasjon enten vi jobber fra kontor eller hjemmekontor. Forutsetningen for alt dette har vært Avant Legal 365«
– Torstein Bjørkgård (Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, Daglig leder / Partner / Advokat MNA)

«Det er av avgjørende betydning for Skatt & Regnskap AS  at vi har gode samarbeidspartnere, som gjør at systemene snakker sammen – at integrasjonene fungerer optimalt. Vi har sammen med Avant IT gjort mange implementeringer for klienter i advokatbransjen. Vi oppfatter Avant IT som en svært dyktig samarbeidspartner som leverer et meget godt system, har ansatte som aktivt jobber sammen med kunden for å finne gode løsninger, og vi ser frem til det videre samarbeidet.«
– Fredrik Rynning (Skatt & Regnskap AS, Daglig leder)

«Avant IT er vår leverandør og drifts partner på vår printer plattform. Flokk har valgt Avant IT fordi de er best i klassen ikke bare på pris men også kunnskap. De innehar også god evne til å forstå hva min organisasjon har behov for, og står ikke i veien for å utbedre og fornye funksjonalitet. Med automatisk toner bestilling og service oppfølging ifra Avant IT er administrasjonen redusert betraktelig. Det du ikke trenger, det får du heller ikke fra Avant IT.»
– Atle Nilsen (Flokk AS, Senior Consultant, IT Technology & Infrastructure)

«Med en liten IT driftsavdeling hos RAC Group og mange lokasjoner har jeg behov for en rask og pålitelig partner som kan bistå når det trengs, både på nyinnkjøp, forbruksartikler og service. Våre avdelinger utgjør et til dels krevende miljø for skriverne, og her er Avant IT en god partner, både på rådgivning på valg av utstyr og oppfølging av samme.»
– Kjetil Thorstensen (Dekk1, IT-sjef)

Advokat

Microsoft Dynamics / Utvikling

Print & Dokumentstyring

IT drift / Microsoft 365

Ta kontakt her om du ønsker å vite mer om våre kundereferanser

Eller ta kontakt på telefon / e-post:

Telefon:  23 33 89 99

E-post:  salg@avantit.no

Kontakt oss