• Tilleggsmoduler

Tilleggsmoduler for Dynamics 365 (CRM)

Det finnes mange ulike «tilleggsmoduler» som enkelt kan integreres og installeres i Dynamics 365. Dynamics 365 er en applikasjonsplattform som vil si at det er tilrettelagt for å enkelt installere «add-on» produkter.

Disse tilleggsmodulene kan kjøpes og lastes ned hos 3-parts leverandører, enten gjennom deres hjemmesider eller Dynamics Marketplace. Avant IT har også flere ferdigutviklede moduler som enkelt kan installeres i deres løsning. F.eks har vi utviklet en SMS modul som gjør det veldig enkelt å kommunisere med kontaktpersoner via SMS rett fra CRM, enten om det er i forbindelse med intern eller ekstern kommunikasjon.

Litt lenger ned på siden her belyser vi noen av disse modulene som vi bruker hyppigst hos våre kunder for å optimalisere bruken av Dynamics 365 (CRM).

Kort forklaring om noen av de mange tilleggsmodulene vi tilbyr

PowerOffice GO

Fremtidens regnskapssystem – i dag! Med PowerOffice Go har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse.

Du kan tilpasse dashboardet med interaktive grafer og widgets, slik at det viser informasjon som du er opptatt av. Timeføring kan legges til som en integrert del av regnskapstjenesten. Fakturaer kan opprettes til grupper og sendes automatisk. Innbetalinger hentes fra banken daglig og bokføres automatisk i regnskapet. Full oversikt over regnskapet. Betalinger gjøres direkte fra PowerOffice Go uten at du trenger å logge inn i nettbanken. Start registreringen av reisen idet du går ut av døra hjemme og registrer utlegg, kvitteringer og kjøregodtgjørelse på mobilen mens du er underveis. Alltid enkel tilgang til lønnssystemet ditt. Oversikt med en rekke rapporter, som saldobalanse, omsetningsoppgave og resultat. Les mer her om PowerOffice GO

PowerBI

Power BI

Power BI er en samling av nettbaserte funksjoner og tjenester som gjør det mulig å finne og visualisere data, dele oppdagelser og samarbeide på nye, intuitive måter. Power BI er en skybasert tjeneste fra Microsoft med interaktive instrumentbord som kan opprettes og oppdateres fra mange forskjellige datakilder. Visuelle og interaktive instrumentbord gjør det enkelt for deg å analysere og styre virksomheten basert på reelle data i nåtid.

MailChimp

MailChimp

Mailchimp er et markedsføringsverktøy som gjør deg i stand til å lage fine visuelle nyhetsbrev, produktkampanjer etc og følge med på statistikk i etterkant av utsendelsen. Det finnes en ferdig integrasjon mot Dynamics 365 som gjør deg i stand til å lage markedsføringslister og kampanjer i Dynamics hvor du kan knytte opp malen fra mailchimp til Dynamics. All historikk og statistikk vil også bli synlig i Dynamics, og ved å benytte seg av denne integrasjonen vil du få all informasjon samlet på et sted, nemlig i Dynamics (CRM).

E-signering

E-signering

Det finnes flere e-signatur moduler tilgjengelig ute på Dynamics Marketplace i dag. Ved å integrere en slik modul i deres Dynamics 365 løsning så vil dere kunne sende ut kontrakter til kunder og raskt få tilbake en signatur på mail. Du får kontroll og oversikt over alle forhold ved signering av kontrakter. Når et dokument er ute for undertegning, har du full oversikt på status. Du vet hvem som har signert, når, og hvem som er neste til å signere dersom det er flere involverte.

Dokument Generering

Dokument Generering

Med dokumentgenereringsmodulen kan du enkelt lage kontrakter, tilbud og andre relevante dokumenter i Dynamics. Når du oppretter slike dokumenter så flettes det inn ønsket informasjon fra saken/salgsmuligheten/kunden osv. Løsningen er utviklet for å imøtekomme ethvert dokumentbehov, fra grunnleggende infoskriv til komplekse tilpassede dokumenter.

SMS

SMS

Inkluder vår SMS modul i deres Dynamics 365 system. Det vil si at dere enkelt kan sende ut SMS til kontaktpersoner, enten via en masseutsendelse eller direkte til en person. I tillegg til dette kan det settes opp automatiske arbeidsflyter som sender ut sms’er basert på spesifikke hendelser.

LinkedIn

LinkedIn

Etter LinkedIn oppkjøpet har Microsoft jobbet med å få dette integrert i Dynamics 365. Det finnes i dag noe som heter LinkedIn Sales Navigator og Connector for LinkedIn Lead Gen forms.

Ta kontakt her om du ønsker å vite mer eller bestille tilleggsmoduler for Dynamic 365 via oss

Eller ta kontakt på telefon / e-post:

Telefon:  23 33 89 99

E-post:  salg@avantit.no

Kontakt oss