• Økte effektiviteten med fagsystem for advokater

Takket være det skybaserte fagsystemet Avant Legal 365 fikk Torstein Bae og advokatkollegene samlet alle systemer på ett sted. Det sparer de mye tid på.

Sammenlignet med systemene vi brukte før, vil jeg absolutt si at det har vært en sterk utvikling hva gjelder effektivitet, sier managing partner Torstein Bae i Advokatfirmaet Legalis.

I dag bruker selskapet Avant Legal 365 – et skybasert fagsystem spesielt utviklet for advokatbransjen. Ifølge Bae dekker dette alle deres behov for dokumenthåndtering, frister, timeføring og mye mer.

EFFEKTIVE DAGER: I jobben som managing partner i Advokatfirmaet Legalis er Torstein Bae helt avhengig av pålitelige fagsystemer.

Avant Legal 365 har tatt oss mange skritt videre innen dokumentproduksjon og automatiserte arbeidsflyter hvor oppgaver, dokumenter, e-poster og timeføringer kobles sammen. Dette er avgjørende effektivisering, som reduserer tidsbruk og kostnader for våre klienter.

Legalis retter seg mot både privatpersoner og bedrifter og deres behov for advokat til blant annet fremtidsfullmakt, bolig og bil og arbeidsrett. Ifølge Bae ønsker de å kombinere spesialkompetanse og fornuftig pris – på en måte ingen kan matche.

Dét er grunnen til at vi har vokst med 300 prosent de siste årene. Effektiv bruk av ny teknologi har vært fundamentalt for å oppnå dette, sier Bae.

FREMOVERLENTE: Det er daglig leder Morten Eriksen (til høyre) og Avant IT-kollegene, blant andre Espen Mellesmo (til venstre) og Stig Karlsen, som står bak Avant Legal 365.

Løpende dialog

Bae påpeker at tiden da man kunne ta løft på systemer med noen års mellomrom, er forbi.

Tempoet på den teknologiske utviklingen krever at man har løsninger som forbedres hver eneste uke. Der ligger nøkkelen til at vi har valgt et produkt som utvikles kontinuerlig innenfor rammen av Microsoft skytjenester, sier han.

Bae forklarer videre at når han og kollegene kommer med forslag til forbedringer, er det kort vei til implementering. Han opplever at denne dialogen også er klart ønsket fra Avant IT.

Hvilket man kan si er det eneste fornuftige – den beste løsningen skapes av teknologer og brukere sammen, men det er likevel svært mange leverandør som er lite ivrige på feedback fra kunden, forklarer han.

Ifølge daglig leder Morten Eriksen i Avant IT, har selskapet sterkt fokus på nettopp god dialog med kundene, slik Bae viser til.

Selv om vi føler at løsningen allerede er den beste på markedet, skal vi fortsette å lære av og lytte til brukerne våre, sier han.

Avant Legal 365 er et fagsystem for advokatbransjen. Systemet er utviklet av norske Avant IT og er basert på Microsoft skytjenester og er selvsagt tett integrert med Office, Outlook og Teams. Fagsystemet er fullstendig sky- og abonnementsbasert og krever ingen servere eller installasjon på egen pc, og derfor påløper heller ingen store oppstartskostnader

Nøkkelfunksjoner i Avant Legal 365:

  • Klientportal for selvbetjening og sikker utveksling av dokumentasjon
  • Automatisert kundeID kontroll, antihvitvasking og signering via BankID
  • Intelligent drag&drop av e-poster og funksjonsrik dokumenthåndtering
  • Innebygget kredittsjekk og interessekonfliktsøk
  • Rask og enkel tilgang på pc, mobil og nettbrett for blant annet timeregistrering og saksinformasjon
  • Toveis integrasjon med valgfritt økonomisystem for håndtering av klientmidler, utlegg, fakturering og innbetalinger
  • Fleksibelt og kraftig rapporteringsverktøy med visuelle dashboards
  • Legal 365 Digital Assistent og arbeidsflyter for automatisering av rutinepregede oppgaver
  • Kundetilfredshetsundersøkelser etter avsluttet sak, profesjonelt markedsføringsverktøy

Svært høyt sikkerhetsnivå

Sikkerheten var naturligvis helt avgjørende da Advokatfirmaet Legalis tok valget om å gå over til et nytt fagsystem. Fagsystemet er basert på Microsoft skytjenester, som ifølge Bae er et stort pluss.

Dette gjør oss veldig trygge på at det ikke er noen risiko for sikkerhetsbrudd. Langt tryggere enn de som fortsatt har lokale servere og gjerne en IT-sjef – som selv må passe på risikoelementene, sier han.

Bae poengterer videre viktigheten av at sikkerheten ivaretas også når det jobbes utenfor kontoret.

I den tiden vi lever i nå, er det viktigere enn noen gang å ha en skybasert tjeneste man kan stole på.

Innovativt fagsystem i en konservativ bransje

I et marked hvor veletablerte konkurrenter lenge har hatt en tilstedeværelse, har Avant IT allerede blitt en betydelig aktør.

Kundene setter pris på nytenkning som selskapet representerer i bransjen. Dette er trolig det mest funksjonsrike fagsystemet for advokater på markedet, sier Eriksen.

Han sier videre at markedet i lengre tid har etterspurt en sikker og effektiv kommunikasjon og dokumentutveksling via klientportal. Dette ble da utviklet og lansert på kun tre måneder.

I mars måned lanserte vi også mulighet for booking av videokonsultasjon i klientportalen, da dette behovet oppsto som følge av Covid-19-utbruddet. Dette viser evnen til raskt å imøtekomme våre kunders behov, sier Eriksen og fortsetter.

Ved å være partner med en verdensledende aktør som Microsoft, vil man alltid ta del i teknologiske nyvinninger, trender og kontinuerlig utvikling.

Ta kontakt her om du ønsker å vite mer om Avant Legal 365

Eller ta kontakt på telefon / e-post:

Telefon:  23 33 89 99

E-post:  salg@avantit.no

Kontakt oss