Hvordan skal IT-Norge lykkes med digitalisering når det er mangel på digital kompetanse?

Digitalisering påvirker alle deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som har kommet langt på mange felt, men endringene som følger av digitalisering vil fremover skje i et betydelig større omfang og i mange flere bransjer enn vi har sett til nå.

Temaet har vært omtalt og diskutert i lengre tid, men først nå utviklingen virkelig akselerert og mange norske virksomheter har virkelig tatt tak i dette og kommet langt i å ta i bruk teknologi for å automatisere hele eller deler av sine oppgaver.

Hvordan vi bruker data basert på digital teknologi gjør det mulig å skape helt nye produkter og tjenester. Overflødige løsninger og kompetanse må da vike.

Tilstrekkelig digital kompetanse er en forutsetning for at næringslivet skal kunne utnytte og utvikle digitale teknologier. I dag er det mangel på digital kompetanse i de fleste deler av nærings og samfunnslivet – potensialet for digitalisering utnyttes ikke.

I artikkelen bruker vi uttrykket digital kompetanse – den kompetansen det norske næringsliv trenger for å utvikle infrastruktur og systemer for å drive digitaliseringen videre.

4 faktorer for balanse mellom tilgang og behov for digital kompetanse

En digitaliseringsstrategi, blant mange, er hvordan bedriftene anvender og rekrutterer den digitale kompetansen. De digitale ekspertene vil være i mindretall så rekruttering av den riktige digitale kompetansen vil ha høy prioritet.

Balansen på figuren vil også påvirkes av utveksling av digital kompetanse internasjonalt via Hybrid-, Onsite- og Offshore- modeller. Man kan også se til Europa for nearshoring for å dekke kompetanseutfordringene.

En annen fare er at den norske digitale spesialkompetansen kan flytte til utlandet. Derfor er det helt nødvendig at næringslivet for alvor gjør Norge attraktivt for å tiltrekke seg digital spesialkompetanse fra andre land.

Menneskelig kompetanse, kodekunnskap og intelligens i maskinvare er det man bør rekruttere på.

Noen viktige tiltak som skal sikre tilstrekkelig kompetanse for næringslivet er vist på figuren under:

Avant Dev er en avdeling i Avant IT som fungerer som et interface for norske bedrifter som ønsker å styrke den digitale kompetansen ved å leie ressurser fra andre land. Vi er en sikkerhetsbuffer for våre kunder fordi vi kjenner metodene, kulturen og prosessene med å jobbe med Hybrid-, Onsite- og Offshore- modeller.