Hva er global sourcing og hva er fordelene ved å bruke en hybridmodell

Mange ganger møter jeg uttrykket “outsourcing” veldig ofte. Dette uttrykket beskriver best hvis det er kun outsourcing en leverandør tilbyr.

Jeg må alltid presisere at vi er et selskap som tilbyr global sourcing for produktutvikling innen IT og outsourcing er et verktøy for å nå mål i prosjekter.

Global sourcing er tiltak for å finne aktører i markedet som kan tilføre IT-prosjekter optimale forhold. Global sourcing betyr å kjøpe tjenester fra selskaper utenfor hjemlandet til en rimelig pris og høy kvalitet.

Ved rein outsourcing delegerer selskapet hele prosessen (f.eks. betalingskrav) til en outsourcing-leverandør. Leverandøren tar kontroll over operasjonen og driver operasjonen slik det passer leverandøren.

Selskapet betaler outsourcing-leverandøren for sluttresultatet; hvordan leverandøren oppnår disse sluttresultatene er opp til leverandøren.

IT selskaper har kontinuerlig prøvd å forbedre tjenestene sine i de siste 2 tiår for å møte sluttkundens krav.

På grunn av konkurransen er krav til måloppnåelse så høy at organisasjoner engasjerer rådgivnings- og konsulentselskaper for å nå ønskede mål.

Et av de beste verktøyene for å støtte sine norske kunder og partnere er å tilby en hybridmodell for sourcing; et team som er onsite, gjerne med en eller to norskspråklige ressurser og et team som er offshore og kan gjerne sitte i India, Nederland, Finland eller i et av de andre landene hvor leverandøren har en representasjon.

Fleksibilitet er nøkkelordet.

Hybridmodellen

Organisasjoner rundt om i verden har begynt å implementere denne tilnærmingen hvor organisasjonens IT-avdeling bruker onsite og offshore team. Ved å bruke denne modellen sparer organisasjonen kostnader og øker fortjenesten.

Ved å samarbeide med organisasjonens interne team ved å ha lokal representasjon her i Norge tilføres kunden kvalitet og dette fører også til lavere risiko, trygghet og økt produktivitet.

Det er ikke bare et kostandsaspekt ved hybridmodellen. Siden hybdridmodellen også har et onsite team så vedlikeholdes direkte kommunikasjon med kunden. Slik unngår man misforståelser som hemmer prosjektets utvikling.

Arbeidet er delt hensiktsmessig mellom onsite og offshore teamene hvor onsite teamet leverer ønsket støtte rundt strategi og offshore teamet leverer utviklingsoppgaver.

Ved å bruke hybridmodellen får kundene det beste av begge modellene; outsourcing av arbeidsoppgavene til onsite teamet og utviklingsoppgavene til offshoring teamet.

Hvordan arbeidet blir fordelt er forskjellig fra prosjekt til prosjekt men vår erfaring er at 20% av arbeidet blir utført onsite og resten er utført offshore.

La oss forklare hybridmodellen vår nærmere:

Onsite sentret

 • Informasjonen om prosjektet samles innledningsvis gjennom direkte samhandling med kunden
 • Kravene og spesifikasjonene analyseres i detalj
 • Sikring av den opprinnelige utformingen og planleggingen av prosjektet ivaretas under samtalene
 • Direkte kontakt med kundene opprettholdes for å kontrollere eventuelle endringer og for å unngå endringer i siste øyeblikk.
 • Gjennomføre prosjektet på kundens lokasjon for å sikre at kundens forventninger er oppfylt og sluttresultatene er etter krav og ønske.

Offshore sentret

 • Lager et detaljert design ved å gå gjennom spesifikasjonene.
 • Progresjon i prosjektet er deres hovedansvar.
 • Spesifikasjoner er gitt av kunden for å møte resultatet og å unngå feilleveranser
 • Kontinuerlig støtte gis til Onsite-senteret

Ok – det var mye forklaring på hvordan vi ser på outsourcing, offshoring og global sourcing – men la meg nå komme til poenget; hva er fordelene ved å ha en IT-partner som tilbyr hybrid modell for global sourcing?

Direkte kontakt med kunden

Å ha direkte kontakt med kunden i prosjekter fører til mindre gap i kommunikasjonen og det blir lettere å nå kravene. Dette er mulig ved å ha et onsite senter og det hjelper kunden til å ha et klart bilde av prosjektet og vi unngår forvirring. Den overordnede kommunikasjonen for prosjektet skjer selvfølgelig både på onsite og offshore sentret.

Produktivitet – 24/7

Arbeid på prosjektene er mulig døgnet rundt ved en hybrid modell. Onsite senteret fokuserer på kravspesifikasjon og offshore sentrene kan fokusere på utvikling. Husk det er mulig å ha flere utviklings team fordelt på flere steder i verden – takket være geografiske plasseringer under global sourcing modellen. Arbeidsoppgavene utføres raskere ved høy produktivitet og prosjektet lykkes med å nå frister satt av kunden.

Utnyttelse av geografiske plasseringer fører til effektiv tidsbruk og onsite + offshore sentrene sørger for at kommunikasjonen og utvikling skjer i god symmetri.

Kompetente ressurser

Via offshore utviklingssentre kan kunden få tilgang til de mest kompetente ressursene, den mest relevante teknologien og verktøyene.

Global sourcing leverandøren kan tilføre gode ressurser der kunden mangler kompetanse til å fullføre prosjektene sine.

Det leverandøren leverer i realiteten er  kvalitetssikring av strategien for kunden.

Lønnsomhet

En av de største fordelene ved å bruke en hybridmodell er at et offshore-utviklingssenter er en kostnadseffektiv metode for å hjelpe kunden med å redusere unødvendige kostnader. Hybridmodellens styrke er når kunden gjør hyppige endringer i prosjektkravene så vil onsite-teamet alltid være tilgjengelig for støtte og å hjelpe til å analysere risikoene i forkant og implementere endringene.

Slik kan teamene bidra til å ta nødvendige tiltak for å redusere risikoen.

Fylle kulturelle gap og gap i arbeidskulturen

Det er ingen spøk å bruke global sourcing tjenester der mange mennesker fra forskjellige land kommer sammen for å finne en felles plattform og arbeidskultur å jobbe på. Disse gapene i kulturforståelse må forstås og analyseres nøye prosjekt for prosjekt og gjerne i forkant.

Prosjekter kan ikke lykkes 100% ved kun å bruke en offshore modell. Bedrifter som satser kun på offshoring er i mange tilfeller ikke klare til å takle de kulturelle utfordringene.

Krav til kulturforståelse fra leverandøren er essensielt for gode prosjektleveranser.

Hybridmodellen takler utfordringer rundt kultur og arbeidskultur mye bedre siden modellen har et onsite team. Onsite teamet er gjerne personer som har jobbet mer enn 10 år i vestlige land og har god språkforståelse, tankemønstre og prosesser. Disse nøkkelpersonene har nøkkelkompetanse for begge kulturene, gjerne flere, som skal jobbe med prosjektet.

Tillitsbygging

I hybridmodeller så er det viktig for onsite teamet å bygge gode relasjoner som igjen er viktig for å ha god ansikt til ansikt kommunikasjon i prosjekter. Lokal representasjon legger til rette for at kunden har tillit til leverandøren og det effektiviserer håndteringen av utfordringer i forkant.

Åpen kommunikasjon og tilstedeværelse fra global sourcing leverandøren sikrer gode prosjektleveranser.

Avslutningsvis vil jeg si at vår visjon er å bringe norsk og indisk næringsliv sammen for å utnytte kompetansen i begge land mest mulig effektivt. Vi har god kompetanse på lederskap og India har ressurser og dette bør næringslivet i begge leirene utnytte maksimalt.

En norsk-indisk kombinasjon vil være med å skape store globale endringer som menneskeheten vil ha god nytte av – det er vår visjon og ønske.

Norge investerer tungt i prosjekter i India og nå vil de samme krav stilles til norske selskaper som er blitt stilt til indiske/utenlandske selskaper.

Den beste måten å finne seg til rette i India er å samarbeide med f.eks selskaper som oss, som har mer enn 10 års erfaring med å jobbe med norsk næringsliv, vi har lokal representasjon, kulturforståelse og vi er sultne på å skape en norsk-indisk suksess!!

Avant IT er et fremtidsrettet teknologiselskap som skreddersyr løsninger for deg og ditt selskap.

Våre fokusområder består av:

 • Microsoft Dynamics 365 og custom utvikling
 • Software Utvikling
 • Skydrift – Azure
 • Microsoft Office 365
 • Print & Dokumentstyring

samt tilhørende Service & Support rundt disse områdene.

Våre utviklere og konsulenter har lang og bred erfaring i å skreddersy Dynamics 365 (CRM) etter ditt behov. Dette gjelder for alle bedrifter som har et behov innenfor salg, markedsføring, kundeservice, feltservice, prosjektstyring – eller rett og slett en kombinasjon av disse. Vi har også meget god erfaring med integrasjoner mot diverse ERP systemer, som blant annet Visma Global, Visma Lønn, 24 Seven Office og Uni Micro for å nevne noen.

I tillegg til disse ERP integrasjonene har vi flere ulike moduler som vi inkluderer i våre skreddersydde forretningssystemer for våre kunder.

Vi leverer i dag innovative løsninger innenfor våre fokusområder til kunder spredt rundt i Norden. Som en dedikert Microsoft Gold partner jobber vi kontinuerlig med å utvikle innovative løsninger for å imøtekomme våre kunders behov og ønsker.