Hvordan skal IT-Norge lykkes med digitalisering når det er mangel på digital kompetanse?

Hvorfor velger man en type avtale på vegne av bedriften man er ansatt i, og en annen avtale i sin privatøkonomi?

Slik virker Microsoft Office Delve