7 sikre tegn på at det er på tide å bytte IT driftspartner

Tenk deg at du er en bedriftseier som ikke får sove pga IT driftspartner ikke klarer å løse svikt i systemet. 

Kundeservice løsningen er nede og har vært det lengre tid. 

Servicemedarbeiderne får ikke gjort jobben sin. 

Kundene klager over dårlig service. 

Bedriften din taper penger. 

Kjenner du deg igjen? 

  1. Fravær av proaktivitet
  2. Gjentakende problemer
  3. Skaper ingen merverdi for din bedrift
  4. Ingen forståelse for dine forretningsprosesser
  5. Skaper usikkerhet
  6. Plan på krisehåndtering mangler
  7. Dårlig kommunikasjon og personlig kundepleie

Som bedriftseier så kan du ikke avfeie at hvis IT driften stopper opp, stopper også produktiviteten. Det skaper stress og det kan gå utover forhold på hjemmefronten også – i verste fall. 

Hvis du føler at din eksisterende IT driftspartner skuffer deg i forhold til dine forventninger så er det et sikkert tegn på at du bør bytte IT leverandør. 

Du vil sikkert ha pålitelige referanser når du vil bytte IT leverandør, helst noen som er forutsigbare, gjerne noen i ditt nettverk og som også tilbyr preventivt vedlikehold. 

Før du Googler og ser deg om i nettverket vit at dette er 7 sikre tegn på at det er på tide å bytte IT-driftspartner: 

1. Fravær av proaktivitet

En god IT driftspartner skal respondere raskt på dine henvendelser og jobbe proaktivt med å ta tak i hendelser som kan utsette bedriften for risiko. Du skal forvente gode rapporterings- og overvåkingsrutiner fra din leverandør for sikker IT drift og datasikkerhet. 

Bedriften din må garanteres at driften kan gå uavbrutt – all patchingoppdateringer av datasikkerhet og hot-fixes skal installeres sømløst i bakgrunnen slik at alle PC-klienter, servere og applikasjoner alltid er oppdatert. 

2. Gjentagende problemer

Den viktigste grunnen til ha avtale med en ITdriftspartner er at forretningsprosessene vedlikeholdes av systemer og evt. problemer som kan oppstå minimeres ved prediktive analyser og rutiner. Opplever du at de samme problemene oppstår etter at du har blitt fortalt at de er fikset bruker ikke leverandøren sin kunnskap og kompetanse til å adressere utfordringene tilfredsstillende. 

3. Skaper ingen merverdi for din bedrift

En IT-driftspartner skal, i tillegg til å sørge for oppetid, også komme med anbefalinger på teknologi som kan skape merverdi for din bedrift. Er ikke leverandøren god på å kommunisere med deg eller dine brukere og heller ikke god på å følge trender så vil IT leverandøren heller ikke være i stand til å komme med anbefalinger. Da mister du muligheter som kan skape konkurransefortrinn for din bedrift. 

4. Ingen forståelse for dine forretningsprosesser

Generell support er en selvfølge en IT-driftspartner leverer, men leverandøren må også kunne imøtekomme spesifikke behov for din bransje. Driftspartneren må ha domenekunnskap om din virksomhet og forretningsprosesser. Basert på det skal leverandøren kunne oversette forretningsprosesser til riktig teknologi og sørge for at det blir implementert riktig. 

Manglende forståelse for din bransje er god nok grunn til å bytte driftspartner. 

5. Skaper usikkerhet

Noe av det mest kritiske er datasikkerhet rundt driften av din virksomhet. Cyberangrep er hyppige for tiden og kundene dine skal føle seg trygge på at sensitiv informasjon blir tatt godt vare på. 

Din IT-driftspartner bør gjøre deg trygg på at de er pålitelige og kan håndtere phishing-angrep, spam- mail, virus, skadevare og mer. IT-leverandøren må kunne instruere din bedrift og ansatte i teknikker for å unngå at slike angrep skaper driftsstans. 

6. Plan på krisehåndtering mangler

Katastrofer kan inntreffe i hvilken som helst bedrift, både fysiske- og systemrelaterte. En liten elektrisk feil kan forårsake brann, en oversvømmelse kan sette alt utstyr ut av drift eller et innbrudd setter en stopper for driften. 

Hvilke planer og rutiner driftspartneren din har for å gjenopprette IT-driften til optimal stauts er avgjørende for valg av leverandør. Du må være trygg på at leverandøren kan kjøre en backup av filsystemet slik at du kan jobbe fra et annet sted i tilfelle dere ikke kan oppholde dere i bygningen.  

Hvis ikke leverandøren din kan skissere fortsatt drift ved kriser så er det på tide å se seg om for en ny IT-driftspartner. 

7. Dårlig kommunikasjon og personlig kundepleie

IT-leverandøren din bør ha en kontaktperson og du bør ikke bli henvist til andre før ansvarlig person nås. Kontaktpersonen skal kontakte deg før du trenger å ta kontakt hvis et problem har oppstått. 

Relasjonen skal være så god at dere kan snakke sammen i forståelige begreper om hva den tekniske utfordringen er. Med en serviceinnstilt kontaktperson er det også lettere for deg å ta kontakt. 

Ha gjerne regelmessige statusmøter for å være sikker på at dere har samme mål for IT driften. 

Ønsker du råd eller en samtale for kartlegging av behov rundt IT-drift for din bedrift?

Tiden da man har en eller flere server(e) i en krok er forbi. Det er dyrt i innkjøp og drift, komplisert i drift og man er potensielt veldig sårbar – det er rett og slett gammeldags. 

Gjennom å flytte datasystemene til skytjenester levert av Avant IT vil bedriften deres oppnå økt tilgjengelighet, fleksibilitet og datasikkerhet, samt økonomisk forutsigbarhet og besparelser. 

Skylagringen innebærer at bedriften flytter sine programmer/systemer og data/dokumenter til servere på Avant ITs datasenter lokalisert i Norge eller til Microsoft sine offentlige skytjenester kalt Azure. På den måten slipper dere lokale servere og kan dra nytte av de vedlikehold-, drifts- og oppetidsgarantier som Avant IT og Microsoft tilbyr. 

Bedriften får tilgang til systemene via sikre forbindelser over internett slik at dere kan jobbe på pc, pad og telefon fra hvor som helst og når som helst. 

Uansett om man velger skylagring på Avant ITs datasenter i Norge eller hos Microsoft trenger man kun å forholde seg til Avant IT som tar seg av all drift, administrasjon og vedlikehold. 

Avant IT tilbyr det aller nyeste av teknologi med Microsofts Server 2016 plattform i bunnen og siste versjoner av programvare som bl.a Office2016. 

 «Skydrift og skylagring er et spleiselag hvor mange firmaer deler serverrom og it-avdeling» 

Skytjenestene tilbyr avanserte funksjoner innenfor datasikkerhet, ytelse, redundans og stabilitet. Dette er normalt vanskelig for enkeltbedrifter og håndtere på egenhånd da det krever store investeringer i utstyr, vedlikehold og drift. En av de store fordelene ved å benytte seg av Skytjenester er at investeringen deles på flere bedrifter og brukere. 

Ønsker du en uforpliktende samtale rundt IT drift?

Avant IT er et fremtidsrettet teknologiselskap som skreddersyr løsninger for deg og ditt selskap.

Våre fokusområder består av:

samt tilhørende Service & Support rundt disse områdene.