Det moderne kontoret

Digital Samhandling – «Vår erfaring – din fordel»

Viktig beskjed vedr. support, bestilling, leveringstid og priser

Vi bidrar til dugnaden for å redusere smitten av COVID-19. På grunn av myndighetens tiltak innført for å minske smittespredningen av COVI-19 har vi i en periode noe redusert bemanning, men alle avdelinger er kontinuerlig besatt.  Dersom du har ønsker å gjøre en bestilling kan du gjøre dette på mail til  salg@avantit.no – Supporthenvendelser sendes som vanlig til  support@avantit.no – Vi håper å være tilbake i vanlig drift igjen så raskt som mulig.  Vi vil informere om at enkelte varer nå har lengre leveringstid. Våre distributører varsler også om prisøkninger p.g.a. historisk lav kronekurs. Vi ser oss derfor nødt til å øke prisene tilsvarende til våre kunder. Har du behov for IT-utstyr til ditt hjemmekontor ? klikk her